كافه نرودا جا مانده است چیزی جایی.. كه دیگر هیچ چیز جایش را پر نخواهد كرد.. http://cantati.mihanblog.com 2020-09-18T17:23:42+01:00 text/html 2013-05-29T12:57:25+01:00 cantati.mihanblog.com راحیل چقدر دلم هوای نرودا دارد.... http://cantati.mihanblog.com/post/297 <div align="center"><font color="#000066" size="2">درود.. درود .. درود....</font><br><font color="#000066" size="2">هر بار می آیم و برای دل خودم می نویسم که روزی دوباره خواهم نوشت... از نو..</font><br><font color="#000066" size="2">از حرفهایم...</font><br><font color="#000066" size="2">شعرهایی که گفتم و فرصت نشد برایتان بنویسم...</font><br><font color="#000066" size="2">چقدر از اعتراش دورم و دنیای من شخصی شده....</font><br><font color="#000066" size="2">جزیره ای دور تنم پیچ و تاب می خورد و مرا می بلعد...</font><br><font color="#000066" size="2">اما باز هم می گویم... خواهم آمد... بدون نرودا مگر می شود؟؟؟!!...</font><br><font color="#000066" size="2">اینجا زادگاه راحیل است...</font><br><font color="#000066" size="2">سرزمین دوستی های بی پایان و پایان یافته...</font><br><font color="#000066" size="2">انسانهای ماندگار و حرفهای گرم...</font><br><font color="#000066" size="2">دوستان قدیمی و زخم های تلخ....</font><br><font color="#000066" size="2">اینجا سرزمین من است...</font><br><font color="#000066" size="2">جایی که پر از احساس امنیت در آن نفس می کشم...</font><br><font color="#000066" size="2">و تمام قد راحیل هستم....</font><br><font color="#000066" size="2">خواهم امد نرودای من...</font><br><font color="#000066" size="2">خواهم آمد فرزند تنهای تنهای تنهای راحیل.......</font><br><br><img style="margin-top: 194px;" id="irc_mi" src="http://janfaza88.persiangig.com/image/02/206390_422396107850155_1601091580_n.jpg" height="459" width="480"><br><br><font color="#000066" size="2">راحیل......</font><br></div> text/html 2013-02-23T05:12:12+01:00 cantati.mihanblog.com راحیل راحیل http://cantati.mihanblog.com/post/296 <div style="text-align: center; color: rgb(0, 51, 0);"><font size="3">تولدت مبارک راحیل... <br></font></div><br><div style="text-align: center;"><img src="http://images.persianblog.ir/439470_3eXesmrO.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img style="width: 432px; height: 411px;" src="http://images.persianblog.ir/439470_WyK79cie.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br>91/12/5<br><br></div> text/html 2013-01-13T10:36:05+01:00 cantati.mihanblog.com راحیل می ایم .. گرچه دیر به دیر... http://cantati.mihanblog.com/post/295 <font style="color: rgb(0, 0, 102);" size="2">درود.. <br>امروز بعد از مدت ها دوباره سری به نرودا زدم.. به خانه اصلی خودم.. به جایی که صدای نفس های راحیل را مداوم می شنوم.. هرچند آرام.. هرچند گاهی سرد.. اما هست..<br>روزگارم خوب و آرام می گذرد گرچه فایلهای زندگی ام بسیار بسیار گسترده شده اما خوشرنگ است.. شیرین است.. <br>طعم زندگی می دهد... <br>البته وقت مرا هم با دهان بزرگش بلعیده و هیچ جایی برای گذشته ام نگذاشته.. <br>البته ترم آخر دانشگاه بودن .. تغییر در شرایط کاری و زندگی.. اضافه شدن شغل جدید و.. و.. بی تاثیر نبوده..<br>با تمام این حرفها دوستش دارم و گلایه ای نیست.. چون این لحظات و ارورهای مکرری که درونم برای ظرفیت پر شده (!) می دهد را هم دوست دارم و خودم انتخاب کردم.. که می دانم در نهایت به آنچه می خواهم و می خواهیم .. خواهیم رسید..<br>آنچه نه دور است و نه دست نیافتنی فقط اندکی تلاش می خواهد که اینجا بسیار هست..<br>اما در لابه لای تمام این فایلهای تازه .. تنها چیزی که نیست و دلم همیشه برایش می تپد شما و نرودای من هستید..<br>دوستانم.. دوستانی که چقدر به من همیشه نزدیک و نزدیک بودند.. و هنوز با تمام نبودنهایم و بی خبری هایشان .. نزدیک اند...<br>..<br>بگذریم.. زیاد نوشتم..<br>راستی از دنیای پیرامونم بی خبر نیستم اما قلمم را فعلا خرجش نخواهم کرد چرا که تصمیماتم تغییر کرده... <br>همچنان پرچم بالاست اما وقتی حریف خیلی چیزها را نفهمد و نداند باید سبک بازی را عوض کرد.. <br>و من سبک ام را عوض کرده ام..<br>روشن نگاه&nbsp; می کنم.. محکم قدم بر می دارم.. بزرگ می شوم و آنگاه من برایشان تصمیم خواهم گرفت... <br>..<br>باز هم بگذریم..<br>راستی یلدا ساگرد ازدواج من و یحیا بود.. <br>خیلی خوشحال شدم که دوستانی یادشان بود و به ما تبریک گفتند.. سپاس که این تبریکهای داغ بسیار چسبید ..در شب یلدای گرم و روشن ما..<br>و&nbsp; راستی کریسمس را هم با تاخیری چندین روزه تبریک می گم.. <br>دیگر چه بود؟؟<br>باز یادم رفت... <br><br>..<br>سپاس و سپاس از همه شما....<br>سبز باشید و سبز اندیش...</font><br><br><div style="text-align: center;"><img style="width: 415px; height: 478px;" src="http://images.persianblog.ir/493183_meGg7Xon.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div><br><div style="text-align: center; color: rgb(0, 102, 0);">راحیل<br></div><br><br> text/html 2012-11-28T13:52:47+01:00 cantati.mihanblog.com راحیل برای همه دوستانم در نرودا.... http://cantati.mihanblog.com/post/294 <font size="2"><span style="color: rgb(0, 51, 0);">درود..</span><br style="color: rgb(0, 51, 0);"><span style="color: rgb(0, 51, 0);">در این مدت آموختم که باید در تاریک ترین شرایط روشن فکر کنم و لحظاتم را روشن بسازم.. یاد گرفتم از غم دیگران غمگین شوم اما آن را در زیر پوستم جا نگزارم.. که مبادا روزی آن اندوه بخشی از زندگی من شود..</span><br style="color: rgb(0, 51, 0);"><span style="color: rgb(0, 51, 0);">دوستانم وقتی به گذشته نگاه می کنم می بینم همان طور که فکر کردم .. زندگی من شکل گرفت.. همه آن ترس ها متولد شدند و به حقیقت پیوستند.. بی آنکه بخواهم خودم باعث بخشی از دغدغه هایم شدم...</span><br style="color: rgb(0, 51, 0);"><span style="color: rgb(0, 51, 0);">حالا خوب می دانم که اندیشه درست داشتن اولین قدم&nbsp; درست زنگی کردن است..</span><br style="color: rgb(0, 51, 0);"><span style="color: rgb(0, 51, 0);">من هموازه از فقر تلخ کودکان دنیا اندوهگینم اما این غم را به زندگی ام راه نمی دهم..</span><br style="color: rgb(0, 51, 0);"><span style="color: rgb(0, 51, 0);">من هموازه برای سرزمینم نگرانم اما نگرانی ام را ثبت نمی کنم...</span><br style="color: rgb(0, 51, 0);"><span style="color: rgb(0, 51, 0);">من برای بهشتی ها.. برای ندا... برای برادرم... و... بغض آلودم اما در بغض .. خودم را باقی نمی گزارم..</span><br style="color: rgb(0, 51, 0);"><span style="color: rgb(0, 51, 0);">حالا به این فکر می کنم که من باید شاد.. قوی.. و پر انرژی گام بردارم.. بزرگ شوم و این ترسهای مشترک را بشکنم... </span><br style="color: rgb(0, 51, 0);"><span style="color: rgb(0, 51, 0);">در کنار آنکه گوشه ای کز کرده نشینم و گریه کنم.. باید آنقدر خوب باشم که بتوانم دستانش را بگیرم و از زمین بلندش کنم....</span><br style="color: rgb(0, 51, 0);"><span style="color: rgb(0, 51, 0);">من.. راحیل... باید پرواز بیاموزم تا بتوانم سرزمینم را به اوج ببرم...</span><br style="color: rgb(0, 51, 0);"><span style="color: rgb(0, 51, 0);">و در آخر دوست دارم این چند بیت کوتاهی که ناگهان متولد شدند را به همه شما دوستان نرودا تقویم کنم که آشنایید.. همیشه آشنایید...<br><br></span></font><div style="text-align: center;"><img style="width: 451px; height: 304px;" src="http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up10/43869306009479812515.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div><font size="2"><span style="color: rgb(0, 51, 0);"></span><br><span style="color: rgb(0, 0, 102);">گاه در شهر غریب..</span><br style="color: rgb(0, 0, 102);"><span style="color: rgb(0, 0, 102);">آشنایی با تو همدم می شود..</span><br style="color: rgb(0, 0, 102);"><span style="color: rgb(0, 0, 102);">همچو عطر گل به دل می شیند و..</span><br style="color: rgb(0, 0, 102);"><span style="color: rgb(0, 0, 102);">خستگی ها را مرحم می شود..</span><br style="color: rgb(0, 0, 102);"><span style="color: rgb(0, 0, 102);">و چه خوش حادثه ایست..</span><br style="color: rgb(0, 0, 102);"><span style="color: rgb(0, 0, 102);">پرتو ناب نگاه آشنا...</span><br><br><br><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 51, 0);">راحیل نوشت:</span><br style="font-weight: bold; color: rgb(0, 51, 0);"><br style="font-weight: bold; color: rgb(0, 51, 0);"><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 51, 0);">- در این خانه دیگر قهوه سردی وجود نخواهد داشت...<br>- بپاییز... فصل دلنشین رنگها..<br><br></span></font><div style="text-align: center;"><img style="width: 501px; height: 300px;" src="http://rattling.persiangig.com/image/hamzabo0n/baroon-paiizi.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div><br><div style="text-align: center;"><br></div><br><div style="text-align: center;"><img style="width: 512px; height: 391px;" src="http://blogs.akkasee.com/files/blogSystem/blogs/babak/LON_0727.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><font size="2"><br style="font-weight: bold; color: rgb(0, 51, 0);"></font></div><font size="2"><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 51, 0);">- این کاریکاتورهای مفهومی رو دوست عزیزم حمید به میلم فرستاده بود.. دوست داشتم با هم ببینیم..<br><br></span></font><div style="text-align: center;"><img style="width: 398px; height: 509px;" src="http://upcity.ir/images/75571678224677861252.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img style="width: 431px; height: 579px;" src="http://upcity.ir/images/59178691502868691638.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img style="width: 438px; height: 597px;" src="http://upcity.ir/images/41565881410847986664.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><img style="width: 429px; height: 529px;" src="http://upcity.ir/images/96168202054393836972.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div><font size="2"><span style="font-weight: bold; color: rgb(0, 51, 0);"></span><br></font><div style="text-align: center;"><font size="2"><font style="color: rgb(0, 102, 0);" size="1">راحیل</font></font><br></div><br><br> text/html 2012-11-11T12:12:03+01:00 cantati.mihanblog.com راحیل راهروهای نقره ای.. http://cantati.mihanblog.com/post/293 <font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; color: rgb(0, 0, 102);" size="2">درود...<br>شعر جدیدی نوشتم.. باز وحشی و طولانی.. کاغذ دریدم و خون نوشتم.. درد کشیدم.. انگار پوستم را مجروع می کردم و واژ ها را از درونم بیرون می کشیدم.. اما...<br>اینبار چنان وحشی است که هرگز در این خانه قابل نوشتن نیست.. چنان تند است که هنوز دستهای خودم سوخته است و با درد بر دکمه های کیبورد می کوبم.. باز قصه گفتم.. قصه سرزمینم.. <br>قصه ما..<br>راستی چرا هر روز قصه می گوییم اما نه خوابمان می برد و نه بیدار می شویم؟ <br>اما در بین این راهروهای تلخ و تاریک و تنگ.. عشق تنها نوریست که درونم همواره روشن مانده... <br><br style="color: rgb(0, 51, 0);"></font><font style="color: rgb(0, 51, 0);" size="2">راستی از همه شما سپاس گزارم...<br><br></font><div style="text-align: center;"><img style="width: 440px; height: 351px;" src="http://upcity.ir/images/12302488981102671768.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div><font style="color: rgb(0, 51, 0);" size="2"><br></font><div style="text-align: center;"><font style="color: rgb(0, 51, 0);" size="2">راحیل</font><br></div>